Wszystkie przedsiębiorstwa

Stowarzyszenie "TŁOK"

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK zostało zarejestrowane 7 kwietnia 2005 roku.

województwo kujawsko-pomorskie
Firma i usługi:
 1. usługi księgowe
9
566 555 022
http://tlok.pl
87-100
Toruń
All taxonomy terms: 69.20 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 72.20 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, 82.11 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 82.30 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 94.99 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, usługi księgowe, województwo kujawsko-pomorskie
"Piękne Miejsce"

Spółdzielnia Socjalna "Piękne Miejsce" utworzona została przez dwie organizacje - Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej "AZALIOWA"

województwo mazowieckie
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
26
22 4991242
pieknemiejsce.com.pl
02-495
Warszawa
All taxonomy terms: 81.10 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.21 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych , 81.22 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych , 81.29 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 81.30 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, pielęgnacja zieleni, sprzątanie, województwo mazowieckie
GSS "Przyszłość"

Gminna Spółdzielnia Socjalna „Przyszłość” w Dąbrowie Zielonej powstała z inicjatywy Gminy Dąbrowa Zielona oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „DĄBROWIACY”

województwo śląskie
Dom i wnętrze:
 1. usługi remontowo-budowlane
Gastronomia:
 1. catering
4
530 111 105
795 330 974
www.gssp.org.pl
42-265
Soborzyce
All taxonomy terms: 10.11 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 10.12 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 10.13 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 10.20 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 10.31 10.31.Z Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 10.32 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw, 10.39 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 10.41 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 10.42 10.42.Z Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, 10.51 10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów, 10.52 10.52.Z Produkcja lodów, 10.61 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, 10.62 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, 10.71 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.72 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 10.73 10.73.Z Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych, 10.81 10.81.Z Produkcja cukru, 10.82 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, 10.83 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy, 10.84 10.84.Z Produkcja przypraw, 10.85 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 10.86 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, 10.89 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 10.91 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, 10.92 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych, 32.11 32.11.Z Produkcja monet , 32.12 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych , 32.13 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 32.20 32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych, 32.30 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego, 32.40 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 32.50 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 32.91 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli , 32.99 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 37.00 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, 41.10 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 41.20 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 49.10 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, 49.20 49.20.Z Transport kolejowy towarów , 49.31 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  , 49.32 49.32.Z Działalność taksówek osobowych  , 49.39 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 49.41 49.41.Z Transport drogowy towarów , 49.42 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych, 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów, 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  , 56.29 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna , 56.30 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, catering, usługi remontowo-budowlane, województwo śląskie
OWOCNI Spółdzielnia Socjalna

OWOCNI – pijalnia świeżo wyciskanych soków

województwo łódzkie
Gastronomia:
 1. kawiarnie i restauracje
116
665 626 102
www.owocni.org
90-006
Łódź
All taxonomy terms: kawiarnie i restauracje, województwo łódzkie
Fundacja Źródła Życia

Fundacja Źródła Życia realizuje wiele ciekawych programów społecznych z zakresu szeroko pojętego zagadnienia zdrowia. Są to:

województwo mazowieckie
Firma i usługi:
 1. usługi poligraficzne
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
Zdrowie i uroda:
 1. rehabilitacja, terapia, leczenie
1
46 857 13 54
www.fzz.pl
www.alterna.fzz.pl
96-320
Mszczonów
All taxonomy terms: rehabilitacja, terapia, leczenie, szkolenia i warsztaty, usługi poligraficzne, województwo mazowieckie
PIĄTKA Zarządzanie nieruchomościami

Spółdzielnia Socjalna „Piątka Zarządzanie nieruchomościami” jest firmą zajmującą się obsługą Wspólnot mieszkaniowych i komercyjnych w pełnym zakresie usług.

województwo warmińsko-mazurskie
22
15
505 555 142
505 555 132
www.piatka-zn.pl
10-684
Olsztyn
All taxonomy terms: 68.10 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek68.2, 68.20 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 68.31 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami , 68.32 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, województwo warmińsko-mazurskie
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

Początki Spółdzielni Socjalnej WwwPromotion wywodzą się ze Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ACTUS z siedzibą we Wrocławiu, gdzie spotykał

województwo dolnośląskie
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
10
budynek D-2
71 351 08 39
501 689 575
www.promotion.org.pl
53-609
Wrocław
All taxonomy terms: 62.01 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi , 62.09 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, szkolenia i warsztaty, województwo dolnośląskie
Spółdzielnia Socjalna "OSTRZESZÓW"

Spółdzielnia Socjalna "OSTRZESZÓW" z Ostrzeszowa jest spółdzielnią socjalną osób prawnych, której założycielami zostali Powiat Ostrzeszowski oraz Stowarzyszenie Na Rz

województwo wielkopolskie
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
17
533 207 749
63-500
Ostrzeszów
All taxonomy terms: pielęgnacja zieleni, sprzątanie, województwo wielkopolskie
Spółdzielnia Socjalna VIVO

Spółdzielnia Socjalna VIVO z Koźmina Wlkp. jest spółdzielnią socjalną osób prawnych, której założycielami zostali Gmina Koźmin Wlkp. oraz Powiat Krotoszyński.

województwo wielkopolskie
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
 3. szkolenia i konferencje
25A
531 533 424
www.vivo-kozminwlkp.com
63-720
Koźmin Wielkopolski
All taxonomy terms: 86.10 86.10.Z Działalność szpitali, 86.21 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna  , 86.22 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna  , 86.23 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego, 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, 86.90.D Działalność paramedyczna, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, pielęgnacja zieleni, sprzątanie, szkolenia i konferencje, województwo wielkopolskie
Spółdzielnia Socjalna Dobry Adres

Spółdzielnia socjalna Dobry Adres będzie ściśle współpracowała ze słupeckim Zakładem Aktywizacji Zawodowej.

województwo wielkopolskie
Gastronomia:
 1. catering
1
601 219 433
www.owes.jadwiga.org/spoldzielnie-socjalne/spoldzielnia-dobry-adres
62-400
Słupca
All taxonomy terms: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  , 56.29 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna , 56.30 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, catering, województwo wielkopolskie
Spółdzielnia Socjalna "PAIDI"

21 marca 2014 r. swoją działalność rozpoczęło Centrum Zabawy i Nauki PAIDI w Pleszewie, które prowadzi Spółdzielnia Socjalna PAIDI.

województwo wielkopolskie
Dziecko:
 1. dla rodziców
 2. usługi opiekuńcze
 3. zajęcia dodatkowe
17
790 720 690
www.paidi.com.pl
63-300
Pleszew
All taxonomy terms: 85.10 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, 85.20 85.20.Z Szkoły podstawowe, 85.31.A Gimnazja, 85.31.B Licea ogólnokształcące, 85.31.C Licea profilowane , 85.32.A Technika, 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 85.41 85.41.Z Szkoły policealne , 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych, 85.42.B Szkoły wyższe, 85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.52 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  , 85.53 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu , 85.59.A Nauka języków obcych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, dla rodziców, usługi opiekuńcze, województwo wielkopolskie, zajęcia dodatkowe
Spółdzielnia Socjalna Ogrody Smaku

Ogrody Smaku przywodzą na myśl wspomnienie domowych obiadów według sprawdzonych receptur – to idealne miejsce dla wielbicieli babcinej kuchni, pełnej niezapomnianych smaków i ar

województwo śląskie
Gastronomia:
 1. kawiarnie i restauracje
31
696 851 494
www.ogrody-smaku.pl
43-100
Tychy
All taxonomy terms: kawiarnie i restauracje, województwo śląskie
Fundacja ChomONto

Fundacja ChomONto angażuje się w działania mające na celu stymulowanie, wspieranie i promowanie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez technologie IT i edukację.

województwo łódzkie
Komputery i informatyka:
 1. oprogramowanie
10
8
794 790 958
www.chomonto.pl
www.aplikacjespoleczne.pl
93-329
Łódź
All taxonomy terms: 62.01 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.09 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 63.11 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  , 63.12 63.12.Z Działalność portali internetowych, 63.99 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 99.00 99.00.Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE, oprogramowanie, województwo łódzkie
Dominikański Ośrodek Liturgiczny

Jesteśmy przekonani, że siła Kościoła zależy od tego, w jaki sposób celebruje się liturgię. Dla większości katolików udział we mszy jest podstawową formą przeżywania wiary.

województwo małopolskie
Kultura i rozrywka:
 1. wydawnictwa i księgarnie
11
12 430 19 34
12 444 12 52
www.liturgia.dominikanie.pl
www.liturgia.pl
31-043
Kraków
All taxonomy terms: 46.11 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, 46.12 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 46.13 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 46.14 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 46.15 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 46.16 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, 46.17 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  , 46.18 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, 46.19 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.21 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 46.22 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin , 46.23 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt , 46.24 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór, 46.31 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw , 46.32 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa , 46.33 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych , 46.35 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych , 46.36 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich  , 46.37 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw , 46.38 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, 46.39 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 46.41 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych , 46.42 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia , 46.43 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  , 46.44 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, 46.45 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków , 46.46 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych , 46.47 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego , 46.48 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii , 46.49 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 46.51 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, 46.52 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, 46.61 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, 46.62 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek , 46.63 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 46.64 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, 46.65 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych , 46.66 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych , 46.69 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 46.71 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 46.72 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali , 46.73 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 46.74 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 46.75 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych , 46.76 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 46.77 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 46.90 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47.11 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, 47.19 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach , 47.21 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.22 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.23 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.24 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.25 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.26 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.29 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.30 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 47.41 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.42 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.43 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.51 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.52 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.53 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  , 47.54 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.59 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.61 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.62 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.63 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.64 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.65 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.71 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach , 47.72 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.73 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.74 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach , 47.75 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.76 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.77 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.78 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.79 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.81 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 47.82 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, 47.89 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 47.91 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47.99 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 58.11 58.11.Z Wydawanie książek, 58.12 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 58.13 58.13.Z Wydawanie gazet, 58.14 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 58.19 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  , 58.21 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 58.29 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 59.11 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych , 59.12 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 59.13 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 59.14 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów, 59.20 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 85.10 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, 85.20 85.20.Z Szkoły podstawowe, 85.31.A Gimnazja, 85.31.B Licea ogólnokształcące, 85.31.C Licea profilowane , 85.32.A Technika, 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 85.41 85.41.Z Szkoły policealne , 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych, 85.42.B Szkoły wyższe, 85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.52 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  , 85.53 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu , 85.59.A Nauka języków obcych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 90.01 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  , 90.02 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  , 90.03 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 90.04 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, województwo małopolskie, wydawnictwa i księgarnie
Żywa Architektura

Żywa architektura to budowle z rosnącej wierzby, nurt eko-budownictwa prężnie rozwijający się na zachodzie Europy.

województwo śląskie
Dom i wnętrze:
 1. budownictwo społeczne
1
539 988 991
www.zywaarchitektura.pl
44 -300
Cieszyn
All taxonomy terms: budownictwo społeczne, województwo śląskie
Fundacja PRAWNIKON

Fundacja PRAWNIKON powstała w odpowiedzi na znaczne potrzeby obywateli w zakresie edukacji oraz poradnictwa prawnego.

województwo podkarpackie
Firma i usługi:
 1. doradztwo
 2. szkolenia i konferencje
10
6
792 844 169
www.prawnikon.com
35-025
Rzeszów
All taxonomy terms: doradztwo, szkolenia i konferencje, województwo podkarpackie
Centrum KLUCZ

Instytut Spraw Obywatelskich od 2004 r. realizuje kampanie społeczne i upowszechnia wiedzę na temat nowych, przydatnych i etycznych rozwiązań.

województwo łódzkie
Firma i usługi:
 1. doradztwo
 2. szkolenia i konferencje
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
33
107
42 630 17 49
519 300 631
www.centrumklucz.pl
www.facebook.com/byc.i.miec
90-734
Łódź
All taxonomy terms: 85.10 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, 85.20 85.20.Z Szkoły podstawowe, 85.31.A Gimnazja, 85.31.B Licea ogólnokształcące, 85.31.C Licea profilowane , 85.32.A Technika, 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 85.41 85.41.Z Szkoły policealne , 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych, 85.42.B Szkoły wyższe, 85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.52 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  , 85.53 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu , 85.59.A Nauka języków obcych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, doradztwo, szkolenia i konferencje, szkolenia i warsztaty, województwo łódzkie
Stowarzyszenie "Mar-Kot"

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar - Kot" to kontynuacja wielkiego dzieła Ś.P. Marka Kotańskiego, założone przez Jego wieloletnich współpracowników.

województwo mazowieckie
Dom i wnętrze:
 1. usługi remontowo-budowlane
2
22 423-55-30
22 722-22-99
www.mar-kot.org
05-850
Ożarów Mazowiecki
All taxonomy terms: usługi remontowo-budowlane, województwo mazowieckie
Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa

Kooperatywa Pozarządowa jest podmiotem ekonomii społecznej i ma szeroką ofertę zarówno dla swoich członków jak i klientów zewnętrznych.

województwo mazowieckie
Firma i usługi:
 1. materiały konferencyjne
 2. szkolenia i konferencje
 3. wynajem pomieszczeń
44A
22 619 46 94
00-695
Warszawa
All taxonomy terms: materiały konferencyjne, szkolenia i konferencje, województwo mazowieckie, wynajem pomieszczeń
Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek”

Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek" prowadzi w dzielnicy Białołęka Żłobek Integracyjny BENIAMINKI przy ul.

województwo mazowieckie
Dziecko:
 1. żłobki i przedszkola
42
8
510 255 597
510 255 986
www.naszdomek.com
01-496
Warszawa
All taxonomy terms: województwo mazowieckie, żłobki i przedszkola
Spółdzielnia Socjalna „Margines”

Spółdzielnia Socjalna "Margines" została założona przez młodych alterglobalistów. Jej specjalnością jest catering wegański.

województwo mazowieckie
Gastronomia:
 1. catering
15/17
m 52a
507 339 897
608 358 067
00-517
Warszawa
All taxonomy terms: catering, województwo mazowieckie
Stowarzyszenie MROT

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna powstała jako organizacja pozarządowa zrzeszająca instytucje, organizacje pozarządowe, branżę turystyczną oraz osoby fizyczne zaint

województwo mazowieckie
Firma i usługi:
 1. usługi reklamowe
Sport i wypoczynek:
 1. atrakcje turystyczne
Wiedza:
 1. wydawanie publikacji specjalistycznych
2
lok. A20-A2
22 877 20 10
00-030
Warszawa
All taxonomy terms: atrakcje turystyczne, usługi reklamowe, województwo mazowieckie, wydawanie publikacji specjalistycznych
Spółdzielnia Socjalna PLAN B

Spółdzielnia PLAN B - spółdzielnia specjalistów

województwo łódzkie
Zdrowie i uroda:
 1. szpitale i przychodnie
31
132A
515 044 693
504 490 231
www.centrum-eos.pl
93-281
Łódź
All taxonomy terms: 86.10 86.10.Z Działalność szpitali, 86.21 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna  , 86.22 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna  , 86.23 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego, 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, 86.90.D Działalność paramedyczna, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 87.10 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, 87.20 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 87.30 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 87.90 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, szpitale i przychodnie, województwo łódzkie
Spółdzielnia Socjalna "Fajna Sztuka"

Spółdzielnia Socjalna „Fajna Sztuka” zajmuje się świadczeniem usług i sprzedażą produktów z dziedzin takich jak: produkcja i postprodukcja filmowa, realizacja projektów multimed

województwo mazowieckie
Firma i usługi:
 1. usługi poligraficzne
 2. usługi reklamowe
Kultura i rozrywka:
 1. film
 2. warsztaty artystyczne
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
6
29
600 176 283
511 357 023
www.fajnasztuka.org
02-776
Warszawa
All taxonomy terms: 73.11 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 74.10 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.20 74.20.Z Działalność fotograficzna, 74.30 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 74.90 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, film, szkolenia i warsztaty, usługi poligraficzne, usługi reklamowe, warsztaty artystyczne, województwo mazowieckie
RZAZ w Stanisławowie

Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej rozpoczął działalność 27 kwietnia 2001 r. w miejscowości Stanisławowo, gmina Drobin, w odległości ok. 30 km od Płocka.

województwo mazowieckie
Gastronomia:
 1. catering
Lodołamacz "201"
9
24 260 23 46
www.fpdn.org.pl
www.cateringwplocku.pl
09-210
Stanisławowo
All taxonomy terms: 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  , 56.29 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna , 56.30 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, catering, województwo mazowieckie, Inne
Com-Com Zone Tarnów Gemini Park

om-Com Zone Tarnów Gemini Park to nowoczesne centrum sportowe ukierunkowane na modelowanie sylwetki.

województwo małopolskie
Sport i wypoczynek:
 1. zajęcia sportowe
12
14 691 95 55
www.comcomzone.pl
33-100
Tarnów
All taxonomy terms: województwo małopolskie, zajęcia sportowe, Inne
Com-Com Zone Prokocim

Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim to nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny, którego oferta ukierunkowana jest na zajęcia ruchowe prowadzone w wodzie oraz relaks.

województwo małopolskie
Sport i wypoczynek:
 1. zajęcia sportowe
29
12 651 08 40
12 651 08 41
www.comcomzone.pl
30-868
Kraków
All taxonomy terms: województwo małopolskie, zajęcia sportowe, Inne
Com-Com Zone Nowa Huta

Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie to jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Małopolsce.

województwo małopolskie
Sport i wypoczynek:
 1. imprezy sportowe
 2. wynajem obiektów sportowych
Cities for Children, Stuttgart 2010, Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, Kraków 2011
6
12 682 11 10
31-979
Kraków
All taxonomy terms: 93.11 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, 93.12 93.12.Z Działalność klubów sportowych, 93.13 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 93.21 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 93.29 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, imprezy sportowe, województwo małopolskie, wynajem obiektów sportowych, Inne
Spółdzielnia Inwalidów "Rehabilitacja"

Spółdzielnia Inwalidów "REHABILITACJA" w Zielonej Górze została założona w 1990 roku w efekcie transformacji ustrojowych.

województwo lubuskie
Zdrowie i uroda:
 1. rehabilitacja, terapia, leczenie
1
68 453 74 00
68 453 74 03
www.turnusy.eu
65-301
Zielona Góra
All taxonomy terms: 86.10 86.10.Z Działalność szpitali, 86.21 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna  , 86.22 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna  , 86.23 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna, 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, 86.90.B Działalność pogotowia ratunkowego, 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych, 86.90.D Działalność paramedyczna, 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 87.10 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, rehabilitacja, terapia, leczenie, województwo lubuskie, Inne
Żarska Spółdzielnia Socjalna

Działamy od 2005 roku. Jesteśmy najstarszą spółdzielnią socjalną w kraju.

województwo lubuskie
Firma i usługi:
 1. szkolenia i konferencje
24
601 188 649
www.socjalna.pl
68-200
Żary
All taxonomy terms: 43.21 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych , 43.22 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych , 43.29 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 43.99 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 47.19 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach , 47.81 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach, 47.89 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  , 56.29 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna , 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 88.99 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, szkolenia i konferencje, województwo lubuskie
marki Dalej Razem sp. z o.o.
Dalej Razem sp. z o.o.
Zamawiaj jak zawsze, pomagaj jak nigdy!
województwo lubuskie
Firma i usługi:
 1. usługi poligraficzne
Gastronomia:
 1. catering
Rękodzieło:
 1. inne
10
782 025 219
firma.dalejrazem.pl
wydrukujemy.to
65-443
Zielona Góra
All taxonomy terms: 18.12 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 18.13 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 18.14 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi, 32.13 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych, 32.40 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, 59.11 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych , 59.12 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 73.11 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 74.20 74.20.Z Działalność fotograficzna, 82.99 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, catering, inne, usługi poligraficzne, województwo lubuskie, Zakup prospołeczny
Fundacja Edukacji i Twórczości

Fundacja Edukacji i Twórczości powstała z inicjatywy Michała Gawła oraz grupy osób w 2001 roku.

województwo podlaskie
Dziecko:
 1. zajęcia dodatkowe
Firma i usługi:
 1. wynajem pomieszczeń
Wiedza:
 1. kursy językowe
 2. szkolenia i warsztaty
1
85 742 40 41
www.mentoring.pl
www.jezykowafundacja.pl
15-872
Białystok
All taxonomy terms: 85.10 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, 85.20 85.20.Z Szkoły podstawowe, 85.31.A Gimnazja, 85.31.B Licea ogólnokształcące, 85.31.C Licea profilowane , 85.32.A Technika, 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 85.41 85.41.Z Szkoły policealne , 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych, 85.42.B Szkoły wyższe, 85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.52 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  , 85.53 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu , 85.59.A Nauka języków obcych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, kursy językowe, szkolenia i warsztaty, województwo podlaskie, wynajem pomieszczeń, zajęcia dodatkowe
"KOLAR beauty"

Spółdzielnia Socjalna "KOLAR beauty" powstała w kwietniu 2012, a swoją działalność usługową rozpoczęła w październiku tego samego roku.

województwo podkarpackie
13 A
721 677 722
www.kolarbeauty.pl
35-026
Rzeszów
All taxonomy terms: województwo podkarpackie
Chorągiew Zamku w Zawieprzycach
Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach skupia miłośników historii i wiedzy o regionie, społeczników, entuzjastów aktywnego życia.
województwo lubelskie
Dziecko:
 1. zajęcia dodatkowe
Kultura i rozrywka:
 1. muzea i skanseny
Sport i wypoczynek:
 1. atrakcje turystyczne
121
502 056 124
606 852 308
www.suchekomnaty.pl
https://www.facebook.com/ChoragiewZamkuWZawieprzycach
21-077
Zawieprzyce
All taxonomy terms: 85.10 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, 85.20 85.20.Z Szkoły podstawowe, 85.31.A Gimnazja, 85.31.B Licea ogólnokształcące, 85.31.C Licea profilowane , 85.32.A Technika, 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 85.41 85.41.Z Szkoły policealne , 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych, 85.42.B Szkoły wyższe, 85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.52 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  , 85.53 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu , 85.59.A Nauka języków obcych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, atrakcje turystyczne, muzea i skanseny, województwo lubelskie, zajęcia dodatkowe
Spółdzielnia Socjalna Revital-Med

Naszą misją jest otoczenie troską i uwagą osób doświadczonych chorobą, cierpieniem bądź dolegliwościami wieku starszego.

województwo podkarpackie
Zdrowie i uroda:
 1. opieka nad osobami starszymi
 2. rehabilitacja, terapia, leczenie
11a
17 28 38 240
www.revital-med.pl
www.rehabilitacja.revital-med.pl
35-234
Rzeszów
All taxonomy terms: 85.10 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, 85.20 85.20.Z Szkoły podstawowe, 85.31.A Gimnazja, 85.31.B Licea ogólnokształcące, 85.31.C Licea profilowane , 85.32.A Technika, 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 85.41 85.41.Z Szkoły policealne , 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych, 85.42.B Szkoły wyższe, 85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.52 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  , 85.53 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu , 85.59.A Nauka języków obcych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 88.10 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  , 88.91 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi, 88.99 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, opieka nad osobami starszymi, rehabilitacja, terapia, leczenie, województwo podkarpackie
Spółdzielnia Socjalna "Oko Przyszłości"

Spółdzielnia Socjalna „Oko Przyszłości” powstała w ramach projektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji: druga edycja”, realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Regiona

województwo śląskie
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
Zdrowie i uroda:
 1. opieka nad osobami starszymi
89
530 222 352
530 222 717
www.okoprzyszlosci.pl
43-438
Brenna
All taxonomy terms: 81.10 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 81.21 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych , 81.22 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych , 81.29 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, 81.30 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 88.10 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  , 88.91 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi, 88.99 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 93.11 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, 93.12 93.12.Z Działalność klubów sportowych, 93.13 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 93.21 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 93.29 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, imprezy okolicznościowe, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzątanie, województwo śląskie
Spółdzielnia Socjalna Netlajt

Netlajt – szansa na lepsze jutro.

województwo podlaskie
Komputery i informatyka:
 1. sprzęt komputerowy
27
10
86 479 81 52
503 720 900
netlajt.pl
18-400
Łomża
All taxonomy terms: 62.01 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.02 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi , 62.09 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, sprzęt komputerowy, województwo podlaskie
Spółdzielnia Socjalna "eSSkapada"

Jesteśmy grupą przyjaciół zakochanych w Podlasiu. Lubimy spędzać czas aktywnie, na bardzo różne sposoby.

województwo podlaskie
Sport i wypoczynek:
 1. imprezy sportowe
111
600-881-572
660-463-410
www.esskapada.pl
www.facebook.com/PaintballPodlasie
17-306
Dziadkowice
All taxonomy terms: 62.02 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.03 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi , 62.09 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 77.21 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 93.11 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, imprezy sportowe, województwo podlaskie
Inkubator Ludzi Biznesu

Inkubator Ludzi Biznesu wspiera wszystkich początkujących przedsiębiorców w tworzeniu, kreowaniu oraz testowaniu pomysłów biznesowych.

województwo podlaskie
Firma i usługi:
 1. doradztwo
37
513 454 752
www.filb.pl
18-400
Giełczyn
All taxonomy terms: 70.22 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 82.99 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 94.99 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, doradztwo, województwo podlaskie
Dobra Ekononomia Spółdzielnia Socjalna
Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA

DOBRA EKONOMIA została założona w przez artystów, rzemieślników i szkoleniowców.

województwo warmińsko-mazurskie
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
 2. teatr
14
660 384 089
502 245 701
www.dobraekonomia.pl
www.facebook.com/dobraekonomiasps
11-200
Bartoszyce
All taxonomy terms: 85.10 85.10.Z Wychowanie przedszkolne, 85.20 85.20.Z Szkoły podstawowe, 85.31.A Gimnazja, 85.31.B Licea ogólnokształcące, 85.31.C Licea profilowane , 85.32.A Technika, 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe, 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy, 85.41 85.41.Z Szkoły policealne , 85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych, 85.42.B Szkoły wyższe, 85.51 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.52 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  , 85.53 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu , 85.59.A Nauka języków obcych, 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 85.60 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 90.01 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  , 90.02 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  , 90.03 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza, 90.04 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych, 93.11 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, 93.12 93.12.Z Działalność klubów sportowych, 93.13 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, 93.21 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 93.29 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 98.10 98.10.Z Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby, 98.20 98.20.Z Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby, imprezy okolicznościowe, teatr, województwo warmińsko-mazurskie
Spółdzielnia Socjalna "Wspólnie"
Spółdzielnia Socjalna "Wspólnie"

Spółdzielnia Socjalna "Wspólnie" z Puszczy Mariańskiej świadczy przede wszystkim usługi opiekuńcze - nad dziećmi i nad osobami starszymi.

województwo mazowieckie
Dziecko:
 1. usługi opiekuńcze
Firma i usługi:
 1. sprzątanie
Zdrowie i uroda:
 1. opieka nad osobami starszymi
1
516 591 678
514 037 507
96-330
Puszcza Mariańska
All taxonomy terms: opieka nad osobami starszymi, sprzątanie, usługi opiekuńcze, województwo mazowieckie
Stowarzyszenie Akademia Łucznica
Stowarzyszenie Akademia Łucznica

W Ośrodku Szkoleniowym w Łucznicy od roku 1986 są organizowane i prowadzone kursy rękodzieła artystycznego.

województwo mazowieckie
Rękodzieło:
 1. warsztaty rękodzielnicze
10
25 623 14 08
502 364 517
www.lucznica.org.pl
08-440
Pilawa
All taxonomy terms: warsztaty rękodzielnicze, województwo mazowieckie
Pracownia Rozwoju Kalejdoskop
Pracownia Rozwoju Kalejdoskop

Pracownia Rozwoju Kalejdoskop oferuje szeroki wachlarz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Domu Kultury w Otwocku.

województwo mazowieckie
Dziecko:
 1. zajęcia dodatkowe
Kultura i rozrywka:
 1. warsztaty artystyczne
10
883-240-123
www.pracownia-kalejdoskop.pl
05-400
Otwock
All taxonomy terms: warsztaty artystyczne, województwo mazowieckie, zajęcia dodatkowe
Stowarzyszenie Radość
Stowarzyszenie Radość w Dębicy

Stowarzyszenie prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli i w Dębicy.

województwo podkarpackie
Dom i wnętrze:
 1. meble
Rękodzieło:
 1. inne
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
1
14 681 16 14
www.radosc.debica.pl
39-200
Dębica
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, inne, meble, prezenty dla dorosłych, województwo podkarpackie, Znak eS, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Lilai Design"
Spółdzielnia Socjalna "Lilai Design"

Lilai Design to cieszyńska spółdzielnia socjalna, realizująca ideę biznesu zaangażowanego społecznie.

województwo śląskie
Rękodzieło:
 1. warsztaty rękodzielnicze
Ubrania i dodatki:
 1. obuwie i dodatki
 2. odzież robocza i wyroby tekstylne
4
668 575 267
33 851 90 59
www.lilai.com.pl
43-400
Cieszyn
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, obuwie i dodatki, odzież robocza i wyroby tekstylne, prezenty dla dorosłych, warsztaty rękodzielnicze, województwo śląskie
Zielonogórska Spółdzielnia Socjalna

Spółdzielnia powstała z oddolnej inicjatywy osób niepełnosprawnych, bez wparcia z żadnego projektu czy dotacji.

województwo lubuskie
Firma i usługi:
 1. ochrona osób i mienia
 2. usługi reklamowe
Komputery i informatyka:
 1. strony internetowe
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013 (kat. Pomysł na Rozwój)
5
14
723 332 932
www.ziss.pl
65-770
Zielona Góra
All taxonomy terms: ochrona osób i mienia, strony internetowe, usługi reklamowe, województwo lubuskie, Inne
Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska" EKON
Stowarzyszenie EKON

Na warszawskich osiedlach wszyscy znają „mrówki” w charakterystycznych jasnozielonych kubrakach – zabierają wystawione z mieszkań papierowe, plastikowe, metalowe iszklane opak

województwo mazowieckie
Firma i usługi:
 1. pośrednictwo pracy
 2. recykling
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
5
22 546 60 61
www.ekon.org.pl
02-823
Warszawa
All taxonomy terms: pośrednictwo pracy, recykling, szkolenia i warsztaty, województwo mazowieckie
Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie
Spółdzielnia Socjalna w Byczynie

Spółdzielnia powstała w 2005 roku w Byczynie.

województwo opolskie
Dom i wnętrze:
 1. usługi remontowo-budowlane
Firma i usługi:
 1. usługi poligraficzne
Transport i motoryzacja:
 1. wynajem rowerów
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
11
77 414 45 11
www.spoldzielnia.byczyna.pl
46-220
Byczyna
All taxonomy terms: szkolenia i warsztaty, usługi poligraficzne, usługi remontowo-budowlane, województwo opolskie, wynajem rowerów
Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes"
Stowarzyszenie "Gaudium et Spes"

W ramach WTZ prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z Krakowa osoby niepełnosprawne codziennie pomagają w przygotowaniu ok.

województwo małopolskie
Gastronomia:
 1. catering
5
12 686 63 77
www.gaudiumetspes.pl
31-917
Kraków
All taxonomy terms: catering, województwo małopolskie
Spółdzielnia Socjalna W&Team
Spółdzielnia Socjalna W&Team

Spółdzielnię Socjalną "W&Team" założyły cztery krawcowe, które otrzymały wypowiedzenie w poprzednim miejscu pracy i stały się bezrobotne.

województwo śląskie
Ubrania i dodatki:
 1. odzież
 2. usługi krawieckie
6
21
32 281 50 39
501 816 716
www.witeam.pl
41-902
Bytom
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, odzież, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka, usługi krawieckie, województwo śląskie
Fundacja Strefa Wolnosłowa
Fundacja Strefa Wolnosłowa

Strefa WolnoSłowa organizuje projekty artystyczne, kulturalne i edukacyjne mające na celu nawiązanie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, a także promocję integracji

województwo mazowieckie
Kultura i rozrywka:
 1. teatr
4
40
600 660 364
www.strefawolnoslowa.pl
03-550
Warszawa
All taxonomy terms: teatr, województwo mazowieckie
Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia
Spółdzielnia Socjalna Bajkolandia

Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” w Leżajsku to nie zwykłe przedszkole − to sala zabaw, do której dziecko może przyjść również na kilka godzin, i dobry adres, jeśli chce się z

województwo podkarpackie
Dziecko:
 1. dla rodziców
 2. zajęcia dodatkowe
 3. żłobki i przedszkola
22
535084567
www.bajkolandia.lezajsk.pl
37-300
Leżajsk
All taxonomy terms: dla rodziców, województwo podkarpackie, zajęcia dodatkowe, żłobki i przedszkola
Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie
Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

Nie mogli doczekać się telefonów, więc wzięli sprawy w swoje ręce.

województwo podkarpackie
Komputery i informatyka:
 1. sieci komputerowe
 2. telekomunikacja
8
17 22 96 700
www.ost.net.pl
36-020
Tyczyn
All taxonomy terms: sieci komputerowe, telekomunikacja, województwo podkarpackie
Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia
Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia

W 1997 roku Wspólnota „Chleb Życia” – która powstała we Francji w 1976 roku, a działalność w Polsce rozpoczęła w 1990 roku – założyła kolejne dwa ośrodki w Jankowicach i Zochcin

województwo świętokrzyskie
Dom i wnętrze:
 1. dodatki
 2. meble
Gastronomia:
 1. gospodarstwa ekologiczne
Ubrania i dodatki:
 1. odzież
 2. odzież robocza i wyroby tekstylne
 3. odzież używana
38
15 839 30 60
www.skarbyprababuni.pl
www.chlebzycia.org
27-530
Ożarów
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, dodatki, gospodarstwa ekologiczne, meble, odzież, odzież robocza i wyroby tekstylne, odzież używana, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka, województwo świętokrzyskie
Spółdzielnia Socjalna Cohabitat Built
Spółdzielnia Socjalna Cohabitat Built

Budowanie ze słomy i gliny zdobywa w Polsce coraz więcej zwolenników, którzy mają dość mieszkania w betonie i stali.

województwo mazowieckie
Dom i wnętrze:
 1. usługi remontowo-budowlane
51
665455522
www.cohabitat.net
00-681
Warszawa
All taxonomy terms: usługi remontowo-budowlane, województwo mazowieckie
Spółdzielnia Socjalna "RedHead"
Spółdzielnia Socjalna "RedHead"

ReadHead to przykład tego, jak rozsądnie, perspektywicznie i efektywnie wykorzystać wsparcie dostępne dla spółdzielni socjalnych.

województwo śląskie
Firma i usługi:
 1. usługi poligraficzne
 2. usługi reklamowe
53A
32 280 65 12
516050341
www.redhead.eulotka.pl
41-908
Bytom
All taxonomy terms: usługi poligraficzne, usługi reklamowe, województwo śląskie
Stowarzyszenie INSPIRO

INSPIRO jest miejscem realizacji ludzkich marzeń i pasji, tworzy miejsca pracy, daje możliwość w miarę stabilnego funkcjonowania w oparciu o działalność statutową odpłatną i poz

województwo małopolskie
Kultura i rozrywka:
 1. warsztaty artystyczne
Rękodzieło:
 1. warsztaty rękodzielnicze
Sport i wypoczynek:
 1. zajęcia sportowe
Wiedza:
 1. kursy językowe
 2. szkolenia i warsztaty
112
12 28 19 360
www.inspiro.org
32-003
Podłęże
All taxonomy terms: kursy językowe, szkolenia i warsztaty, warsztaty artystyczne, warsztaty rękodzielnicze, województwo małopolskie, zajęcia sportowe
Fundacja Sue Ryder
Fundacja Sue Ryder

Domy Sue Ryder, zakłady opiekuńczo-lecznicze, mammobusy (czyli autobusy do diagnostyki mammograficznej), Fundusz Pierwszy Krok starający się pomagać osobom, które w wyniku wypad

województwo mazowieckie
Dom i wnętrze:
 1. sprzęt używany
Ubrania i dodatki:
 1. odzież używana
15
22 646 58 55
www.sueryder.pl
00-585
Warszawa
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, odzież używana, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka, sprzęt używany, województwo mazowieckie
Fundacja TRZCIANY
Fundacja TRZCIANY

Młody, zadowolony z życia, wyjątkowo dynamiczny mężczyzna. Jarosław Chodorski po prostu wie, czego chce.

województwo mazowieckie
Firma i usługi:
 1. usługi reklamowe
15
513 027 566
www.trzciany.pl
05-101
Trzciany
All taxonomy terms: usługi reklamowe, województwo mazowieckie
Centrum Edukacji o Jabłku
Centrum Edukacji o Jabłku

Centrum Edukacji o Jabłku to najmłodsze dziecko Stowarzyszenia WARKA.

województwo mazowieckie
Dziecko:
 1. zajęcia dodatkowe
46
504671770
504533355
www.stowarzyszeniewarka.pl
05-660
Warka
All taxonomy terms: województwo mazowieckie, zajęcia dodatkowe
Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia”
Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia”

EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie to największy w Polsce ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.

województwo pomorskie
Gastronomia:
 1. gospodarstwa ekologiczne
Zwierzęta:
 1. hodowla zwierząt
1
59 832 34 13
59 849 11 42
www.ekosz.republika.pl
www.wandzin.pl
77-323
Polnica
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, gospodarstwa ekologiczne, hodowla zwierząt, prezenty dla dorosłych, województwo pomorskie
Spółdzielnia Socjalna Emaus
Spółdzielnia Socjalna Emaus

Misja realizowana przez światowy ruch Emaus polega na tworzeniu wspólnot, które pomagają ludziom bezdomnym, dając im schronienie, poczucie bezpieczeństwa, ofiarowując przyjaźń i

województwo lubelskie
Dom i wnętrze:
 1. mała architektura
 2. meble
498
81 511 91 31
www.spoldzielniaemaus.pl
20-515
Lublin
All taxonomy terms: mała architektura, meble, województwo lubelskie
Stowarzyszenie Emaus
Stowarzyszenie Emaus w Krężnicy Jarej

Międzynarodowy Ruch Emaus zainicjowany został w 1949 r. przez l’Abbe Pierre’a, francuskiego księdza.

województwo lubelskie
Dom i wnętrze:
 1. sprzęt używany
Ubrania i dodatki:
 1. odzież używana
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
498
81 511 91 31
www.emaus.lublin.pl
20-515
Lublin
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, odzież używana, prezenty dla dorosłych, sprzęt używany, województwo lubelskie, Znak eS, Inne
Stowarzyszenie "Być Razem"

W ciągu kilkunastu lat Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” znacznie ograniczyło problem bezdomności w Cieszynie.

województwo śląskie
Dziecko:
 1. zabawki
Rękodzieło:
 1. filc
 2. inne
3
33 479 54 54
www.bycrazem.com
43-400
Cieszyn
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, filc, inne, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka, województwo śląskie, zabawki
Fundacja „Być Razem”
Fundacja „Być Razem”

W 2007 roku Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być razem" z Cieszyna utworzyło Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” (było jej jedynym fundatorem).

województwo śląskie
Dom i wnętrze:
 1. dodatki
 2. meble
 3. usługi ślusarskie
 4. usługi stolarskie
Dziecko:
 1. zabawki
Firma i usługi:
 1. pranie
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
4
33 851 41 03
501 771 319
www.fundacjabycrazem.pl
www.welldone.co
43-400
Cieszyn
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, dodatki, meble, pranie, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka, szkolenia i warsztaty, usługi ślusarskie, usługi stolarskie, województwo śląskie, zabawki, Znak eS, Inne
ISSA
Spółdzielnia Socjalna ISSA

Hostel LaGranda jest przytulnym domem noclegowym w centrum Łodzi. Mamy jednak do zaoferowania znacznie więcej niż wygodne miejsca do spania, w konkurencyjnych cenach.

województwo łódzkie
Firma i usługi:
 1. wynajem pomieszczeń
Gastronomia:
 1. kawiarnie i restauracje
Sport i wypoczynek:
 1. usługi hotelarskie
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013 (kat. Pomysł na Rozwój)
48
42 239 87 08
www.lagranda.pl
90-213
Łódź
letnie wyjazdy, zimowe wyjazdy
All taxonomy terms: kawiarnie i restauracje, letnie wyjazdy, usługi hotelarskie, województwo łódzkie, wynajem pomieszczeń, zimowe wyjazdy, Inne
Pracownia Rzeczy Różnych Synapsis
Pracownia Rzeczy Różnych Synapsis

W Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS powstają prawdziwe dzieła sztuki: ceramika, biżuteria, witraże.

województwo mazowieckie
Dom i wnętrze:
 1. dodatki
Rękodzieło:
 1. ceramika
 2. filc
 3. inne
36A
22 736 28 00
516062833
www.pracowniasynapsis.pl
05-506
Wilcza Góra
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, ceramika, dodatki, filc, inne, prezenty dla dorosłych, województwo mazowieckie
Fundacja vlep-v-net
Fundacja vlep-v-net

Fundacja vlep[v]net i dom kultury V9 powstały jako zjawiska dedykowane przede wszystkim przestrzeni publicznej.

województwo mazowieckie
Dom i wnętrze:
 1. dodatki
Rękodzieło:
 1. inne
 2. warsztaty rękodzielnicze
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
9
530 854 278
www.fundacja.vlepvnet.bzzz.net
00-528
Warszawa
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, dodatki, inne, prezenty dla dorosłych, warsztaty rękodzielnicze, województwo mazowieckie, Znak eS, Inne
Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna Praga
Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna "Praga"

Spółdzielnia Socjalna „PRAGA” to osiedlowa kooperatywa - jej pracownicy zarabiają pieniądze dzięki współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową.

województwo mazowieckie
Dom i wnętrze:
 1. usługi remontowo-budowlane
Firma i usługi:
 1. sprzątanie
4
22 291 68 60
03-507
Warszawa
All taxonomy terms: sprzątanie, usługi remontowo-budowlane, województwo mazowieckie
Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa"
Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa"

Zakład Poprawczy w Studzieńcu prowadzi szkoły zawodowe. Tu jego wychowankowie zdobywają fach.

województwo mazowieckie
Dom i wnętrze:
 1. meble
 2. usługi remontowo-budowlane
 3. usługi ślusarskie
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
Gastronomia:
 1. catering
1
46 831-84-26
www.spoldzielniaperspektywa.pl
96-330
Puszcza Mariańska
All taxonomy terms: catering, meble, pielęgnacja zieleni, usługi remontowo-budowlane, usługi ślusarskie, województwo mazowieckie
PANATO Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna
Spółdzielnia Socjalna PANATO

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO jest podmiotem ekonomii społecznej, powołanym do życia w kwietniu 2012 r.

województwo dolnośląskie
Dom i wnętrze:
 1. dodatki
Firma i usługi:
 1. usługi poligraficzne
 2. usługi reklamowe
Kultura i rozrywka:
 1. warsztaty artystyczne
Rękodzieło:
 1. inne
Ubrania i dodatki:
 1. obuwie i dodatki
laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013 (kat. Pomysł na Rozwój)
68a
71 735 16 35
71 735 15 91
www.panato.org
www.pripla.pl
50-258
Wrocław
Boże Narodzenie, Konkurs eS laureaci, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, dodatki, inne, Konkurs eS laureaci, obuwie i dodatki, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka, usługi poligraficzne, usługi reklamowe, warsztaty artystyczne, województwo dolnośląskie, Inne
Kraina Rumianku

Jest taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim, gdzie czas jakby zatrzymał się w miejscu...tu możesz upiec chleb,ulepić garnek z gliny, znaleźć zioła " na smutek i serca

województwo lubelskie
Dziecko:
 1. zajęcia dodatkowe
Rękodzieło:
 1. inne
 2. warsztaty rękodzielnicze
Sport i wypoczynek:
 1. atrakcje turystyczne
 2. usługi hotelarskie
Zdrowie i uroda:
 1. zabiegi kosmetyczne
66
695 993 378
510 641 258
www.krainarumianku.pl
21-222
Podedwórze
Boże Narodzenie, letnie wyjazdy
All taxonomy terms: atrakcje turystyczne, Boże Narodzenie, inne, letnie wyjazdy, usługi hotelarskie, warsztaty rękodzielnicze, województwo lubelskie, zabiegi kosmetyczne, zajęcia dodatkowe
Fundacja MaMa

Fundacja MaMa to organizacja pozarządowa założona w czerwcu 2006 roku w Warszawie przez Sylwię Chutnik, Julię Kubisę i Annę Pietruszkę- Dróżdż.

województwo mazowieckie
Gastronomia:
 1. kawiarnie i restauracje
27b
790 696 493
www.fundacjamama.pl
00-544
Warszawa
All taxonomy terms: kawiarnie i restauracje, województwo mazowieckie
Krakowska Fundacja Hamlet

Kawiarnia nasza została założona 21 marca 1994 jako niezależna firma socjalna, zapewniająca rehabilitację, szkolenia zawodowe oraz zatrudnienie wspierane osobom niepełnosprawnym

województwo małopolskie
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
9
12 422 12 11
600994127
www.cafehamlet.pl
31-055
Kraków
All taxonomy terms: catering, kawiarnie i restauracje, województwo małopolskie
Spółdzielnia Socjalna Otwarci

Projektujemy, szyjemy i sprzedajemy niezwykłe ubrania...
Nasze ubrania noszą wyjątkowi ludzie...

województwo wielkopolskie
Ubrania i dodatki:
 1. odzież
 2. odzież robocza i wyroby tekstylne
 3. odzież używana
1
609 540 290
www.otwarci.spoldzielnie.org
62-500
Konin
All taxonomy terms: odzież, odzież robocza i wyroby tekstylne, odzież używana, województwo wielkopolskie
Fundacja "Pies Przewodnik"
Fundacja "Pies Przewodnik"

Zamknięte oczy. Ciemność. Wyczuwanie kształtów dotykiem, nasłuchiwanie dźwięków, zdanie się na zmysł równowagi. Niezwykłe, głębokie przeżycie dla osób widzących.

województwo mazowieckie
Dziecko:
 1. zajęcia dodatkowe
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
Zwierzęta:
 1. tresura
1/3
75
22 412 10 99
www.piesprzewodnik.org.pl
01-636
Warszawa
All taxonomy terms: szkolenia i warsztaty, tresura, województwo mazowieckie, zajęcia dodatkowe
Fundacja "Ja Wisła"
Fundacja "Ja Wisła"

Przygoda Przemka Paska z Wisłą zaczęła się jakieś dziewięć lat temu, w 2003 roku. Wrócił wówczas z długiego spływu kajakowego – przez miesiąc pływał po Bugu.

województwo mazowieckie
Sport i wypoczynek:
 1. imprezy sportowe
21A
71
502276612
www.jawisla.pl
02-701
Warszawa
All taxonomy terms: imprezy sportowe, województwo mazowieckie
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
Stowarzyszenie Debrzno

Kilkanaście lat temu Debrzno było synonimem zastoju gospodarczego, apatii mieszkańców, biedy i bezrobocia.

województwo pomorskie
Firma i usługi:
 1. usługi poligraficzne
 2. wynajem pomieszczeń
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
26
59 833 57 50
www.stowdeb.pl
77-310
Debrzno
All taxonomy terms: imprezy okolicznościowe, usługi poligraficzne, województwo pomorskie, wynajem pomieszczeń
Fundacja „Sławek"
Fundacja „Sławek"

Po wyjściu z więzienia Sławek zdobył zawód spawacza, założył rodzinę, żyje uczciwie. Fundacja „Sławek” pomaga osadzonym i wychodzącym na wolność powrócić do życia.

województwo mazowieckie
Transport i motoryzacja:
 1. naprawa pojazdów
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
17
22 473 33 06
www.fundacjaslawek.org
www.funservice.org
03-412
Warszawa
All taxonomy terms: naprawa pojazdów, szkolenia i warsztaty, województwo mazowieckie
Spółdzielnia Socjalna "Bydgoszczanka"

„Bydgoszczanka” powstała w 2010 roku na bazie likwidowanego zakładu robót publicznych, powołanego w 1993 roku jako samorządowa jednostka organizacyjna, tzw.

województwo kujawsko-pomorskie
Dom i wnętrze:
 1. usługi remontowo-budowlane
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
43
52 362 99 70
www.bydgoszczanka.eu
85-871
Bydgoszcz
All taxonomy terms: pielęgnacja zieleni, usługi remontowo-budowlane, województwo kujawsko-pomorskie
Spółdzielnia Socjalna "Figa"
Spółdzielnia Socjalna "Figa"

FIGA to model niewielkiej spółdzielni socjalnej prowadzącej mały lokal gastronomiczny będący jednocześnie miejscem spotkań czy wspólnych akcji sąsiedzkich, których dziesiątki mo

województwo łódzkie
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
101
509 248 953
52 362 99 70
www.zarazwracambistro.pl
90-425
Łódź
Boże Narodzenie
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, catering, kawiarnie i restauracje, województwo łódzkie, Znak eS, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Ptaszarnia"
Spółdzielnia Socjalna "Ptaszarnia"

W 2011 roku założyciele spółdzielni stworzyli park ptaków – ptaszarnię. Można tu podziwiać blisko 30 gatunków ptaków występujących na różnych kontynentach.

województwo warmińsko-mazurskie
Sport i wypoczynek:
 1. atrakcje turystyczne
Zwierzęta:
 1. hodowla zwierząt
3
513194104
www.ptaszarnia.olsztyn.pl
10-306
Olsztyn
All taxonomy terms: atrakcje turystyczne, hodowla zwierząt, województwo warmińsko-mazurskie
ZAZ Kręgielnia Mango
ZAZ Kręgielnia Mango

Stowarzyszenie powstało w 1995 roku w celu pomocy dzieciom specjalnej troski zrzeszonym i niezrzeszonym w Stowarzyszeniu oraz ich rodzicom dla polepszenia ich warunków bytowych,

województwo kujawsko-pomorskie
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
Sport i wypoczynek:
 1. zajęcia sportowe
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012 (kat. Pomysł na Rozwój)
10
56 471 97 78
www.ciazon.republika.pl
www.facebook.pl/kregielnia.mango
87-200
Wąbrzeźno
All taxonomy terms: imprezy okolicznościowe, województwo kujawsko-pomorskie, zajęcia sportowe, Inne
ZAZ w Jarosławiu

Jarosławskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) prowadzi zakład aktywności zawodowej działający na zasadzie franczyzy społecznej.

województwo podkarpackie
Dom i wnętrze:
 1. dodatki
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
Sport i wypoczynek:
 1. sprzęt sportowy
Ubrania i dodatki:
 1. obuwie i dodatki
13
16 627 12 26
www.jaroslaw.psouu.org.pl/zaz
37-500
Jarosław
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, catering, dodatki, kawiarnie i restauracje, obuwie i dodatki, pielęgnacja zieleni, prezenty dla dorosłych, sprzątanie, sprzęt sportowy, województwo podkarpackie
ZAZ Caritas
ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Łódzkiej powstał w lipcu 2001 roku i obecnie mieści się w Łodzi przy ulicy M. Gogola 12.

województwo łódzkie
Firma i usługi:
 1. usługi poligraficzne
 2. usługi reklamowe
Rękodzieło:
 1. filc
Ubrania i dodatki:
 1. obuwie i dodatki
12
42 673 05 35
www.zaz.com.pl
92-513
Łódź
All taxonomy terms: filc, obuwie i dodatki, usługi poligraficzne, usługi reklamowe, województwo łódzkie, Zakup prospołeczny
ZAZ w Pile

Zakład Aktywności Zawodowej został założony w 2005 roku przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile.

województwo wielkopolskie
Firma i usługi:
 1. opakowania
 2. pielęgnacja zieleni
 3. sprzątanie
 4. usługi poligraficzne
 5. usługi reklamowe
Komputery i informatyka:
 1. telekomunikacja
Ubrania i dodatki:
 1. obuwie i dodatki
Zdrowie i uroda:
 1. zabiegi kosmetyczne
9
67 214 43 40
www.zaz.pila.pl
64-920
Piła
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, obuwie i dodatki, opakowania, pielęgnacja zieleni, prezenty dla dorosłych, sprzątanie, telekomunikacja, usługi poligraficzne, usługi reklamowe, województwo wielkopolskie, zabiegi kosmetyczne, Zakup prospołeczny
Spółdzielnia Socjalna "Inicjatywa"
Spółdzielnia Socjalna "Inicjatywa"

Spółdzielnia Socjalna „Inicjatywa” powstała na początku 2011 roku w ramach projektu "Aktywni" realizowanego w Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Bystrzejowic

województwo lubelskie
Dom i wnętrze:
 1. usługi remontowo-budowlane
Firma i usługi:
 1. recykling
 2. sprzątanie
Nagroda Publiczności - Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012, finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012 (kat. Pomysł na Rozwój)
21
796678332
509678332
21-050
Piaski
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: Konkurs eS laureaci, recykling, sprzątanie, usługi remontowo-budowlane, województwo lubelskie, Inne
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas w Siedlcach
ZAZ Caritas w Siedlcach

ZAZ w Siedlcach działa od 2008 r. W chwili obecnej zatrudnionych jest tu 49 pracowników, w tym 35 osób niepełnosprawnych.

województwo mazowieckie
Firma i usługi:
 1. wynajem pomieszczeń
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
Zdrowie i uroda:
 1. rehabilitacja, terapia, leczenie
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
10
25 633 43 15
519 110 130
www.zaz-siedlce.pl
08-110
Siedlce
All taxonomy terms: catering, imprezy okolicznościowe, kawiarnie i restauracje, rehabilitacja, terapia, leczenie, województwo mazowieckie, wynajem pomieszczeń, Znak eS, Inne
Spółdzielnia Socjalna Opoka
Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” jest pierwszą w Polsce, którą założyły dwa podmioty prawne o mocno ugruntowanej pozycji w obszarze pomocy i reintegracji społecznej – Stowarzyszeni

województwo małopolskie
Dom i wnętrze:
 1. kwiaty
 2. usługi remontowo-budowlane
Firma i usługi:
 1. szkolenia i konferencje
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
Rękodzieło:
 1. ceramika
 2. inne
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
Zdrowie i uroda:
 1. opieka nad osobami starszymi
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
22
32 647 21 50
www.opokas.pl
32-310
Klucze
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych, Wielkanoc
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, catering, ceramika, imprezy okolicznościowe, inne, kawiarnie i restauracje, kwiaty, opieka nad osobami starszymi, prezenty dla dorosłych, szkolenia i konferencje, szkolenia i warsztaty, usługi remontowo-budowlane, Wielkanoc, województwo małopolskie, Znak eS, Zakup prospołeczny, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Rybka"
Spółdzielnia Socjalna "Rybka"

Spółdzielnia Socjalna “Rybka” od stycznia 2011 r. prowadzi śląską, stylową kawiarnię „U Rybki” w katowickiej, zabytkowej dzielnicy Giszowiec.

województwo śląskie
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012 (kat. Pomysł na Rozwój), finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
35A
508 277 887
500 645 077
40-472
Katowice
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: catering, imprezy okolicznościowe, kawiarnie i restauracje, Konkurs eS laureaci, województwo śląskie, Znak eS, Inne
ZAZ Misericordia
ZAZ Misericordia

Zakład Aktywności Zawodowej istnieje od 2009r. Jest pierwszym tego typu zakładem w Lublinie.

województwo lubelskie
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
145
81 75 195 01
81 751 95 61
www.misericordia.org.pl
20-385
Lublin
All taxonomy terms: catering, imprezy okolicznościowe, kawiarnie i restauracje, pielęgnacja zieleni, sprzątanie, województwo lubelskie, Znak eS, Inne
Grudziądzkie Centrum Pomost
Centrum Ekonomii Społecznej Pomost

Inicjatorem powołania w dniu 26 kwietnia 1997 r. Grudziądzkiego Centrum "Caritas" był Biskup Toruński Andrzej Suski.

województwo kujawsko-pomorskie
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
6
56 642 94 44
www.grudziadz.caritas.pl
www.flisak.grudziadz.pl
86-300
Grudziądz
All taxonomy terms: catering, imprezy okolicznościowe, kawiarnie i restauracje, województwo kujawsko-pomorskie
Spółdzielnia Socjalna GROSIK

W 2011 r.

województwo małopolskie
Dom i wnętrze:
 1. usługi remontowo-budowlane
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
1
502 389 295
www.grosik.info
34-240
Jordanów
All taxonomy terms: pielęgnacja zieleni, sprzątanie, usługi remontowo-budowlane, województwo małopolskie
Instytut Sportów Walki
Spółdzielnia "Instytut Sportów Walki"

Jesteśmy pierwszą w Polsce spółdzielnią socjalną działającą w obszarze sportów walki.Naszymi głównymi celami są promocja aktywności fizycznej oraz walka z wykluczeniem społeczny

województwo podkarpackie
Sport i wypoczynek:
 1. zajęcia sportowe
Zdrowie i uroda:
 1. rehabilitacja, terapia, leczenie
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013 (kat. Pomysł na Rozwój)
19
669 226 616
www.isw.rzeszow.pl
www.ryokudojo.pl
35-016
Rzeszów
All taxonomy terms: rehabilitacja, terapia, leczenie, województwo podkarpackie, zajęcia sportowe, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Anima"
Spółdzielnia Socjalna "Anima"

Niepubliczny Żłobek „Wesołe Koziołki” jest prywatną placówką wpisaną do rejestru żłobków w Poznaniu, świadczącą profesjonalne usługi z zakresu opieki nad dziećmi w wieku od 6 mc

województwo wielkopolskie
Dziecko:
 1. żłobki i przedszkola
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013 (kat. Pomysł na Rozwój)
21
503 467 887
www.wesolekoziolki.pl
61-054
Poznań
All taxonomy terms: województwo wielkopolskie, żłobki i przedszkola, Inne
"Marzenie" Spółdzielnia Socjalna
"Marzenie" Spółdzielnia Socjalna

Klubik dziecięcy "MARZENIE" to przyjemne, przytulne i kameralne miejsce. Zostało ono stworzone z myślą o dzieciach od 1 do 3 lat.

województwo warmińsko-mazurskie
Dziecko:
 1. żłobki i przedszkola
wyróżnienie w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013 (kat. Pomysł na Rozwój)
105
104
601 974 034
667 963 058
www.przedszkole-marzenie.pl
10-718
Olsztyn
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: Konkurs eS laureaci, województwo warmińsko-mazurskie, żłobki i przedszkola, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Serce Pogórza"
Spółdzielnia Socjalna "Serce Pogórza"

Dawno temu, choć to nie bajka zebrało się kilkanaście bezrobotnych osób, które postanowiły przestać być bezczynne i z pomocą naszej obecnej Prezesowej przebrnęły przez grząski t

województwo małopolskie
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
Sport i wypoczynek:
 1. usługi hotelarskie
laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013 (kat. Pomysł na Rozwój)
72
604 936 349
14 665 41 03
www.sercepogorza.pl
32-842
Paleśnica
Konkurs eS laureaci, letnie wyjazdy, zimowe wyjazdy
All taxonomy terms: catering, imprezy okolicznościowe, kawiarnie i restauracje, Konkurs eS laureaci, letnie wyjazdy, usługi hotelarskie, województwo małopolskie, zimowe wyjazdy, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Poezja Smaku"

Gotowanie było naszą pasją od zawsze. Teraz chcemy się dzielić razem z Wami.
Organizujemy imprezy okolicznościowe: komunie, stypy, kolacje, chrzciny, rocznice itp.

województwo wielkopolskie
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
2
690 996 060
www.poezjasmaku.spoldzielnie.org
64-000
Kościan
All taxonomy terms: catering, kawiarnie i restauracje, województwo wielkopolskie
Stowarzyszenie "Niebieski Parasol"
Stowarzyszenie "Niebieski Parasol"

Stowarzyszenie „Niebieski Parasol” zapewnia mieszkańcom Chojnowa i okolic możliwość dostępu do profesjonalnych usług rehabilitacyjnych, fachową pomoc w opiece nad bliskimi osoba

województwo dolnośląskie
Zdrowie i uroda:
 1. rehabilitacja, terapia, leczenie
 2. sprzęt rehabilitacyjny
 3. szpitale i przychodnie
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku
20
76 81-88-256
www.niebieskiparasol.com
59-225
Chojnów
All taxonomy terms: rehabilitacja, terapia, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny, szpitale i przychodnie, województwo dolnośląskie, Znak eS, Inne
Flandria
SCE "Flandria" Spółdzielnia Europejska

"Flandria" Spółdzielnia Europejska prowadzi sieć aptek, sklepów i wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, które wcześniej działały w ramach Stowarzyszenia

województwo kujawsko-pomorskie
Zdrowie i uroda:
 1. farmaceutyki
 2. sprzęt rehabilitacyjny
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012, laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
8
52 355 24 16
52 357 47 95
www.flandria.pl
88-100
Inowrocław
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: farmaceutyki, Konkurs eS laureaci, sprzęt rehabilitacyjny, województwo kujawsko-pomorskie, Znak eS, Inne
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"
Stowarzyszenie "Flandria"

Misją Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu jest ułatwienie dostępu do dobrej jakości usług medycznych jego członkom.

województwo kujawsko-pomorskie
Zdrowie i uroda:
 1. rehabilitacja, terapia, leczenie
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012, laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
8
52 357 47 95
88-100
Inowrocław
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: Konkurs eS laureaci, rehabilitacja, terapia, leczenie, województwo kujawsko-pomorskie, Znak eS, Inne
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
Strzelecka Spółdzielnia Socjalna

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2011 r.

województwo opolskie
Firma i usługi:
 1. wynajem pomieszczeń
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
Sport i wypoczynek:
 1. usługi hotelarskie
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012
10
77 461 03 71
77 461 39 40
www.zajazd.strzelceopolskie.pl
www.noclegistrzelce.pl
47-100
Strzelce Opolskie
letnie wyjazdy, zimowe wyjazdy
All taxonomy terms: catering, imprezy okolicznościowe, kawiarnie i restauracje, letnie wyjazdy, usługi hotelarskie, województwo opolskie, wynajem pomieszczeń, zimowe wyjazdy, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Kreatywni"
Spółdzielnia Socjalna "Kreatywni"

Spółdzielnia Socjalna "Kreatywni" została założona pod koniec 2009 roku przez 8 osób niepełnosprawnych i jest pierwszą polską spółdzielnią socjalną założoną wyłącznie

województwo kujawsko-pomorskie
Firma i usługi:
 1. doradztwo
 2. pielęgnacja zieleni
 3. sprzątanie
 4. usługi księgowe
 5. usługi poligraficzne
Gastronomia:
 1. catering
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
Zdrowie i uroda:
 1. opieka nad osobami starszymi
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012
42
52 582 64 27
515 108 415
www.kreatywni.com.pl
85-006
Bydgoszcz
All taxonomy terms: catering, doradztwo, imprezy okolicznościowe, opieka nad osobami starszymi, pielęgnacja zieleni, sprzątanie, usługi księgowe, usługi poligraficzne, województwo kujawsko-pomorskie, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Alexis"
Spółdzielnia Socjalna "Alexis"

Spółdzielnia Socjalna „Alexis” została założona przez pięć osób bezrobotnych mieszkających w Łomży i jest pierwszą spółdzielnią socjalną w tym mieście.

województwo podlaskie
Ubrania i dodatki:
 1. odzież robocza i wyroby tekstylne
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012
164
86 218 11 79
18-400
Łomża
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, odzież robocza i wyroby tekstylne, prezenty dla dorosłych, województwo podlaskie, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Patron"
Spółdzielnia Socjalna "Patron"

Spółdzielnia Socjalna "Patron" powstała w Jeleniej Górze z myślą o stworzeniu miejsc pracy dla osób bezdomnych mieszkających w schronisku dla mężczyzn Towarzystwa Pomo

województwo dolnośląskie
Dom i wnętrze:
 1. meble
 2. sprzątanie mieszkań
 3. usługi remontowo-budowlane
 4. usługi stolarskie
Firma i usługi:
 1. ochrona osób i mienia
 2. pielęgnacja zieleni
 3. recykling
 4. sprzątanie
laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012
51
608 058 870
694 971 997
www.patron.promotion.org.pl
58-500
Jelenia Góra
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: Konkurs eS laureaci, meble, ochrona osób i mienia, pielęgnacja zieleni, recykling, sprzątanie, sprzątanie mieszkań, usługi remontowo-budowlane, usługi stolarskie, województwo dolnośląskie, Znak eS, Inne
Spółdzielnia Socjalna "Warszawa"
Spółdzielnia Socjalna "Warszawa"

Spółdzielnia Socjalna "Warszawa" prowadzi w centrum stolicy hostel Emma oparty na zasadach sprawiedliwego handlu, zrównoważonego rozwoju i ekologii.

województwo mazowieckie
Gastronomia:
 1. catering
Sport i wypoczynek:
 1. sprzęt sportowy
 2. usługi hotelarskie
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2012
25
4
22 629 76 95
508 222 147
www.emmahostel.pl
00-544
Warszawa
All taxonomy terms: catering, sprzęt sportowy, szkolenia i warsztaty, usługi hotelarskie, województwo mazowieckie, Inne
Gospoda Jaskółeczka
Gospoda Jaskółeczka

„Jaskółeczka” to jedna z pierwszych firm społecznych – już w 2007 roku zwiastun nieznanej jeszcze powszechnie ekonomii społecznej.

województwo mazowieckie
Gastronomia:
 1. catering
 2. kawiarnie i restauracje
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011
15
48 384 74 79
501066492
www.jaskoleczka.pl
26-600
Radom
All taxonomy terms: catering, kawiarnie i restauracje, województwo mazowieckie, Inne
Stowarzyszenie U Pana Cogito
Stowarzyszenie U Pana Cogito

Trzygwiazdkowy pensjonat i restauracja „U Pana Cogito” na stałe wpisały się w pejzaż Krakowa.

województwo małopolskie
Firma i usługi:
 1. wynajem pomieszczeń
Gastronomia:
 1. kawiarnie i restauracje
Sport i wypoczynek:
 1. usługi hotelarskie
Złoty Cis 2007, Lodołamacze 2008, Certyfikat Czystej Turystyki, finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011, finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
6
12 269 72 00
www.pcogito.pl
30-318
Kraków
letnie wyjazdy, zimowe wyjazdy
All taxonomy terms: kawiarnie i restauracje, letnie wyjazdy, usługi hotelarskie, województwo małopolskie, wynajem pomieszczeń, zimowe wyjazdy, Znak eS, Inne
Garncarska Wioska
Garncarska Wioska

„Garncarska Wioska” łączy przedsiębiorczość z promocją historii i kultury regionalnej.

województwo warmińsko-mazurskie
Dziecko:
 1. zajęcia dodatkowe
Firma i usługi:
 1. usługi reklamowe
Gastronomia:
 1. sklepy z żywnością
Kultura i rozrywka:
 1. imprezy okolicznościowe
Rękodzieło:
 1. ceramika
 2. inne
 3. warsztaty rękodzielnicze
Sport i wypoczynek:
 1. atrakcje turystyczne
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011
5
666 028 991
www.garncarskawioska.pl
13-100
Nidzica
Boże Narodzenie, letnie wyjazdy, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka
All taxonomy terms: atrakcje turystyczne, Boże Narodzenie, ceramika, imprezy okolicznościowe, inne, letnie wyjazdy, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka, sklepy z żywnością, szkolenia i warsztaty, usługi reklamowe, warsztaty rękodzielnicze, województwo warmińsko-mazurskie, zajęcia dodatkowe, Inne
Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne
Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne

Spółkę założyły osoby bezrobotne, które spotkały się w ramach unijnego projektu EQUAL. Firma oferuje usługi sprzątania, pielęgnacji zieleni, remontowe.

województwo lubelskie
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
Transport i motoryzacja:
 1. myjnia samochodowa
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011, finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
45
84 686 13 85
504 130 166
www.bps.lbl.pl
23-400
Biłgoraj
All taxonomy terms: myjnia samochodowa, pielęgnacja zieleni, sprzątanie, województwo lubelskie, Znak eS, Inne
Laboratorium Cogito Spółka z o.o.
Laboratorium Cogito Spółka z o.o.

Spółka została powołana w 2005 roku przez Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne. Zatrudnia osoby po kryzysach psychicznych.

województwo małopolskie
Firma i usługi:
 1. wynajem pomieszczeń
Gastronomia:
 1. catering
Sport i wypoczynek:
 1. usługi hotelarskie
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011, finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2013
6
12 425 11 02
www.zielonydol.pl
www.catering-cogito.pl
30-318
Kraków
letnie wyjazdy, zimowe wyjazdy
All taxonomy terms: catering, letnie wyjazdy, usługi hotelarskie, województwo małopolskie, wynajem pomieszczeń, zimowe wyjazdy, Znak eS, Zakup prospołeczny, Inne
Stowarzyszenie SIEMACHA
Stowarzyszenie SIEMACHA

Stowarzyszenie prowadzi ośrodek sportowy „Com-Com Zone” w Nowej Hucie w Krakowie. Na łącznej powierzchni 6 tys. m.

województwo małopolskie
Sport i wypoczynek:
 1. zajęcia sportowe
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011
42
12 632 11 88
www.siemacha.org.pl
31-146
Kraków
All taxonomy terms: województwo małopolskie, zajęcia sportowe, Inne
Spółdzielnia Socjalna „Tajemniczy Ogród”
Spółdzielnia Socjalna „Tajemniczy Ogród”

Spółdzielnia działa od 2007 roku i została założona przez osoby, które spotkały się w Centrum Integracji Społecznej na warsztacie pielęgnacji zieleni.

województwo wielkopolskie
Dom i wnętrze:
 1. sprzątanie mieszkań
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011
37
604406895
www.tajemniczyogrod-poznan.pl
60-682
Poznań
All taxonomy terms: pielęgnacja zieleni, sprzątanie, sprzątanie mieszkań, województwo wielkopolskie, Zakup prospołeczny, Inne
Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur"
Przedsiębiorstwo Społeczne "Allozaur"

Do obsługi turystów oraz utrzymania porządku w Bałtowskim Parku Jurajskim w 2006 roku utworzono (w ramach projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Gospodarka społeczna na burszty

województwo świętokrzyskie
Dom i wnętrze:
 1. dodatki
 2. usługi remontowo-budowlane
 3. usługi stolarskie
Firma i usługi:
 1. usługi poligraficzne
 2. usługi reklamowe
Rękodzieło:
 1. inne
170A
41 247 91 11
www.allozaur.pl
27-423
Bałtów
All taxonomy terms: dodatki, inne, usługi poligraficzne, usługi reklamowe, usługi remontowo-budowlane, usługi stolarskie, województwo świętokrzyskie
Stowarzyszenie Delta
Stowarzyszenie Delta

Odnalezione w Bałtowie ślady dinozaurów członkowie stowarzyszenia „Bałt” postanowili wykorzystać jako atrakcję turystyczną.

województwo świętokrzyskie
Sport i wypoczynek:
 1. atrakcje turystyczne
4
41 247 91 11
www.jurapark.pl
27-400
Ostrowiec Świętokrzyski
letnie wyjazdy
All taxonomy terms: atrakcje turystyczne, letnie wyjazdy, województwo świętokrzyskie
Bałtów
Stowarzyszenie „BAŁT”

Czterotysięczna gmina Bałtów leży koło Ostrowca Świętokrzyskiego. W czasach PRL największym pracodawcą była tutaj Huta Ostrowiec.

województwo świętokrzyskie
Sport i wypoczynek:
 1. atrakcje turystyczne
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011
55
41 264 12 93
www.baltow.info
27-423
Bałtów
All taxonomy terms: atrakcje turystyczne, szkolenia i warsztaty, województwo świętokrzyskie, Inne
ZAZ Laliki
Ośrodek Laliki

Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki” został utworzony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” w 2008 roku we wsi Laliki.

województwo śląskie
Firma i usługi:
 1. wynajem pomieszczeń
Gastronomia:
 1. kawiarnie i restauracje
Sport i wypoczynek:
 1. sprzęt sportowy
 2. usługi hotelarskie
Zdrowie i uroda:
 1. rehabilitacja, terapia, leczenie
365
609 010 103
609 010 201
www.laliki.com.pl
34-373
Zwardoń
letnie wyjazdy, zimowe wyjazdy
All taxonomy terms: kawiarnie i restauracje, letnie wyjazdy, rehabilitacja, terapia, leczenie, sprzęt sportowy, usługi hotelarskie, województwo śląskie, wynajem pomieszczeń, zimowe wyjazdy
ZAZ Bielsko-Biała
ZAZ Bielsko-Biała

Stowarzyszenie „Teatr Grodzki” prowadzi kilka jednostek (zakład poligraficzny, zakład wypoczynkowo-rehabilitacyjny, warsztat terapii zajęciowej).

województwo śląskie
Firma i usługi:
 1. opakowania
 2. usługi poligraficzne
Nagroda Publiczności - Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011, finalista Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011
13
33 496 52 19
33 499 89 75
www.poligrafia.bielsko.pl
www.teatrgrodzki.pl
43-300
Bielsko-Biała
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: Konkurs eS laureaci, opakowania, usługi poligraficzne, województwo śląskie, Inne
Bytomska Spółdzielnia Socjalna
Bytomska Spółdzielnia Socjalna

Spółdzielnia funkcjonuje od 2007 roku. W swojej ofercie ma usługi biurowe i poligraficzne, sprzątanie, usługi budowlano-remontowe. Oferują również wynajem sal konferencyjnych.

województwo dolnośląskie
Dom i wnętrze:
 1. sprzątanie mieszkań
 2. usługi remontowo-budowlane
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
 2. sprzątanie
 3. usługi poligraficzne
 4. usługi reklamowe
Komputery i informatyka:
 1. sprzęt komputerowy
Kultura i rozrywka:
 1. koncerty i imprezy artystyczne
laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011 (kat. Pomysł na Rozwój)
14
34
32 280 35 21
32 280 35 21
www.bss.bytom.pl
41-902
Bytom
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: koncerty i imprezy artystyczne, Konkurs eS laureaci, pielęgnacja zieleni, sprzątanie, sprzątanie mieszkań, sprzęt komputerowy, usługi poligraficzne, usługi reklamowe, usługi remontowo-budowlane, województwo dolnośląskie, Inne
Fundacja „Nasz Dom"
Fundacja „Nasz Dom"

Paweł Urbanowicz wraz z żoną Anną w 1990 roku założył Fundację „Nasz Dom”.

województwo lubuskie
Dom i wnętrze:
 1. sprzęt używany
Wiedza:
 1. szkolenia i warsztaty
48
68 384 76 74
www.fundacjanaszdom.pl
66–320
Trzciel
Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, prezenty dla dorosłych, prezenty dla dziecka, sprzęt używany, szkolenia i warsztaty, województwo lubuskie
Lutolska Spółdzielnia Socjalna „WINDA”
Spółdzielnia Socjalna „WINDA”

Spółdzielnia została założona w grudniu 2010 roku przez Fundację „Nasz Dom”i Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Żaganiu, które prowadzą program usamodzielniania

województwo lubuskie
Dom i wnętrze:
 1. usługi remontowo-budowlane
Firma i usługi:
 1. pielęgnacja zieleni
laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011 (kat. Pomysł na Rozwój)
48
68 384 76 74
515083006
www.lsswinda.oferteo.pl
66–320
Trzciel
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: Konkurs eS laureaci, pielęgnacja zieleni, usługi remontowo-budowlane, województwo lubuskie, Inne
Spółdzielnia Socjalna „INTEGRACJA”
Spółdzielnia Socjalna „INTEGRACJA”

Spółdzielnia została założona w maju 2010 roku. Obecnie jej głównym polem działalności jest prowadzenie sklepu internetowego z akcesoriami komputerowymi i meblami biurowymi.

województwo podlaskie
Dom i wnętrze:
 1. meble
Firma i usługi:
 1. artykuły biurowe
 2. opakowania
 3. usługi poligraficzne
Gastronomia:
 1. kawiarnie i restauracje
Komputery i informatyka:
 1. sieci komputerowe
 2. sprzęt komputerowy
laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011 (kat. Pomysł na Rozwój)
3
505282645
535334682
www.integracja.vot.pl
www.3sektor.com.pl
17-100
Bielsk Podlaski
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: artykuły biurowe, kawiarnie i restauracje, Konkurs eS laureaci, meble, opakowania, sieci komputerowe, sprzęt komputerowy, usługi poligraficzne, województwo podlaskie, Inne
Spółdzielnia Socjalna „50+”
Spółdzielnia Socjalna „50+”

Spółdzielnia została założona w 2007 roku przez kobiety po zabiegu mastektomii.

województwo pomorskie
Firma i usługi:
 1. sprzątanie
 2. usługi reklamowe
Zdrowie i uroda:
 1. asysta osób niepełnosprawnych
 2. opieka nad osobami starszymi
laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011 (kat. Pomysł na Rozwój), Łodołamacze 2011
13B
6
58 629 49 08
81-597
Gdynia
Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: asysta osób niepełnosprawnych, Konkurs eS laureaci, opieka nad osobami starszymi, sprzątanie, usługi reklamowe, województwo pomorskie, Inne
Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki
Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat”

Spółdzielnia działa od 13 marca 2009 r. Założyły ją osoby pracujące wcześniej w spółdzielni pracy, która została zlikwidowana.

województwo dolnośląskie
Rękodzieło:
 1. inne
 2. warsztaty rękodzielnicze
laureat Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2011
7
71 384 66 19
www.szklanyswiat.org
56-320
Krośnice
Boże Narodzenie, Konkurs eS laureaci
All taxonomy terms: Boże Narodzenie, inne, Konkurs eS laureaci, warsztaty rękodzielnicze, województwo dolnośląskie, Inne